โลโก้เว็บไซต์ งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 23 ตุลาคม 2559 โดย อาพัชรี ศิรินาโพธิ์ จำนวนผู้เข้าชม 753 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดี ด้านวิชาการ ผศ.ธวัชชัย พึ่งธรรม ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ถวายพวงมาลาเพื่อถวายเป็นราชสักการะ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า  ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศูนย์ราชการ จังหวัดเชียงใหม่และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุข แก่ชนทุกหมู่เหล่า พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที

่รักยิ่งของปวงชน”ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา