โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติดำเนินการได้เข้าหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติดำเนินการได้เข้าหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 พฤศจิกายน 2566 โดย วัชพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 45 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ปงลังกา หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ ได้เข้าหารือแนวทางการดำเนินการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับนายอนุรักษ์ สุขสัก หัวหน้าแผนก แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เพื่อให้สามารถเกิดการจัดแผนการเรียนที่สอดคล้องกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญาตรีได้มากขึ้น ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี มทร.ล้านนา เชียงราย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา