โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ตำแหน่ง จ้างเหมางานวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อปฏิบัติงานในสังกัด กองบริหารทรัพยากรเชียงราย ปฏิบัติงานประจำสำนักงานบริการ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย จำนวน ๑ อัตรา

           ขอใบสมัครและสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ กองบริหารทรัพยากรเชียงราย อาคารสำนักงานบริหารเชียงราย โทรศัพท์ 053-723971-80 ต่อ 1230-1235

เอกสารแนบ
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา