โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย รอบ 1/1 Portfolio & GPA  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย รอบ 1/1 Portfolio & GPA

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครในรอบ 1/1 Portfolio & GPA ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในรอบ 1/2 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ต่อด้วยสอบที่ 1/3 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2566  โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมโลจิสติกส์  และคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการตลาดและการตลาดดิจิทัล สาขาการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา