โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับอำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม ประชุมหารือการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพาน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 18 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ อำเภอพานและ มูลนิธิปิยะวรรณพิพัฒน์เพื่อสังคม จัดประชุมหารือ การดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำร่อง 5 หลังคา โดยมีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน  ระดับอำเภอ(ศจพ.อ.)มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ภาคเอกชน และมูลนิธิ ที่มีบทบาทสำคัญในการบริการชุมชน ให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาชุมชนในพื้นที่อำเภอพาน  ประชุม ณ วัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา