โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงานและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566  รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษบุญเกียรติ และดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ เป็นตัวแทนของ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจประเมินผลงาน และตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ประจำปี 2566 (หมู่บ้านอยู่เย็น) ระดับภาค ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองหมด หมู่ 8 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จ่าจังหวัดเชียงราย ปลัดอำเภอพาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลดอยงาม คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 ระดับภาค ซึ่งมี นายบรรจบ จันทรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานคณะกรรมการฯออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา