โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเชียงของวิทยาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเชียงของวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 41 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                               วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวจิณณ์ณิชา  อินยะพรม บุคลากร งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกเชียงของวิทยาคม ซึ่งมีกำหนดการจะจัดในระหว่างวันที่ 2-13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา