โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 44 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการการบริหารการจัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค) : กิจกรรมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล (จปฐ.) ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการนำข้อมูลฯ ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา