โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการจัดทำการพัฒนาถ้ำผายาว บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมให้คำปรึกษาการจัดทำการพัฒนาถ้ำผายาว บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 42 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 13 กันยายน 2566 ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย  รองศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล เกติยศ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และทีมงาน ร่วมให้คำปรึกษาการจัดทำการของบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกันในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) อพท. ซึ่งมีวัตุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ถ้ำผายาว หมู่ที่ 13 บ้านดงเจริญ ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนถ้ำผายาว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยหลวง(น้ำตกปูแกง) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา