โลโก้เว็บไซต์ อ.พาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ตกเกณฑ์ของศูนย์ ศจพ.อ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อ.พาน ร่วมกับ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ตกเกณฑ์ของศูนย์ ศจพ.อ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 40 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน คณะผู้บริหารองค์การบริหารตำบลทานตะวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองพาน ฝ่ายท้องที่ตำบลทานตะวัน ร่วมลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนที่ตกเกณฑ์ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) มิติที่ 2 ด้านความเป็นอยู่ ในพื้นที่ตำบลเมืองพาน จำนวน 1 ราย และตำบลทานตะวัน จำนวน 1 รายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา