โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาสละสมทบทุนทรพัย์จัดซื้อรถพยาบาลให้กับวัดใหม่เจริญจิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอเชิญผู้มีจิตเมตตาสละสมทบทุนทรพัย์จัดซื้อรถพยาบาลให้กับวัดใหม่เจริญจิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 30 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา