โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาและบุคลากร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 9 กันยายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 74 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงรายให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากนางอรวรรณ กาวิละมูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวสายสุนีย์ เชื้อเมืองพาน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ, นางสาวจรัลพร สุรินทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมทีมงานให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น, การทำ CPR และการปฏิบัติจริงในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการทำ CPR ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา