โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 187 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่องประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโรงจอดรถ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 7/2560  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 นั้น

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอประกาศผู้ที่ชนะการเสนอราคา  รายละเอียดดังเอกสารแนบ

             


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา