โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา