โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-18 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-10-18

ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


อธิการบดี มทร.ล้านนา พบปะพูดคุยกับหัวหน้าสาขาและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงราย
อังคาร 18 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

              วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบปะพูดคุยและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ หัวหน้าสาขา และหัวหน้างาน มทร.ล้านนา เชียงร... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา