โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง ประกวดครุภัณฑ์ห้อง E-Business ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง ประกวดครุภัณฑ์ห้อง E-Business ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา