โลโก้เว็บไซต์ 2016-10-17 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-10-17

ประกาศ เรื่อง ประกวดครุภัณฑ์ห้อง E-Business ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่ >> อ่านต่อ


โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในการเปิดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานันท์  แสนโภชน์ เป็นประธานคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร  เถียรวรกานต์ และอาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา