โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พบปะพูดคุยกับหัวหน้าสาขาและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อธิการบดี มทร.ล้านนา พบปะพูดคุยกับหัวหน้าสาขาและหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 170 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              วันนี้ (18 ตุลาคม 2559) เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าพบปะพูดคุยและมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับ หัวหน้าสาขา และหัวหน้างาน มทร.ล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุมเล็ก. ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา