โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศ เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 โดย พัชราภรณ์ คำสร้อย จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมใรการดำเนินการ จัดการพลังงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา