โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงความยินดีกับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย แสดงความยินดีกับ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 มิถุนายน 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 88 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 1 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เชียงราย ร่วมด้วยบุคลากร แสดงความยินดีกับ นางโสมวรรณ ทิพยจร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย ณ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา