โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพร แสดงความยินดีกับ นางรัญชนา  นำอิน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพร แสดงความยินดีกับ นางรัญชนา  นำอิน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 86 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพร แสดงความยินดีกับ นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานร่วมกัน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา