โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพร แสดงความยินดีกับ นางรัญชนา  นำอิน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพร แสดงความยินดีกับ นางรัญชนา  นำอิน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบของที่ระลึกและกล่าวคำอวยพร แสดงความยินดีกับ นางรัญชนา  นำอิน ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
                      วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา