โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1-5 และ ชั้นปีที่ 2-5 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1-5 และ ชั้นปีที่ 2-5

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  หน่วยสวัสดิการนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นปีที่ 1-5 และนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 2-5 โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยนักศึกษาวิชาทหาร ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา คุณจิณณ์ณิชา อินยะพรม มือถือ 095-6757675 โดยนักศึกษาจะต้องเข้ามาดำเนินการติดต่อด้วยตัวเองเท่านั้น ดูรายละเอียคุณสมบัติดังเอกสารแนบ

1. รายละเอียด เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1

2. รายละเอียด เปิดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2-5

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา