โลโก้เว็บไซต์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

การจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงราย)

►แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

►รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566ุ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567

►สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา