โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) มอบหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ให้กับ มทร.ล้านนาเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) มอบหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ให้กับ มทร.ล้านนาเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 61 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 28 มีนาคม 2566 นางรัญชนา  นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เชียงราย รับมอบ หน้ากากป้องกัน PM 2.5 จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (ห้องเรียนสู้ฝุ่น) จำนวน 300 ชิ้น และสาธิตวิธีการใช้ เพื่อให้บุคลากรป้องกันฝุ่นควัน เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นควันที่มีผลต่อสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา