โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 207 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี และมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี นักศึกษากิจกรรม สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาที่มีความโดดเด่นทางด้านกีฬา พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับนักศึกษา ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการต่อประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากคุณสุริยันต์ สระบุดดี ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานเชียงราย บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการเตรียมความพร้อมด้านทักษะชีวิตในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน และคุณธนกร ขวัญขียว เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานเชียงราย บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ เทคนิคการสมัครงานของนักศึกษาจบใหม่ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

ดูรูปภาพเพิ่มเติมคลิก >>> https://www.facebook.com/media/set/?vanity=Chiangrai.Rmutl&set=a.6280025478727156


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา