โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 2 กุมภาพันธ์ 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฐ พชรธนนนท์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดแสดงโขนพระราชทาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธี กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติ และมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการจัดเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสนับสนุนของจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งรับชมการแสดงโขนพระราชทาน ตอน "ขุนทหารถมศิลาจับมัจฉาอรทัย" แสดงโดยคณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังแรก) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา