โลโก้เว็บไซต์ นศ.หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 66 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2  ในกิจกรรมที่ 8.2 : Online Star Challenge : Online Sales Live Competition ในโครงการการสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวความคิด “Entrepreneurism Excellence” ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 นำทีมโดย อาจารย์อวยพร ต๊ะวัน อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวจินต์จุฑา  ถาคำดี และ นางสาววันวิสาข์  คำภีระ หลักสูตรการตลาดและการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา