โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย เตว ล่น ตวย ดอย ครั้งที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย  จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย เตว ล่น ตวย ดอย ครั้งที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 29 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                   วันที่ 29 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล เตว ล่น ตวย ดอย ครั้งที่ 1 โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย ชมรมนักวิ่งพานรันเนอร์ บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนบุคคลในชุมชนพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปที่สนใจกิจกรรมเดิน-วิ่ง เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเดิน-วิ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีสุขภาพกายและใจที่ดียิ่งขึ้น โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จะนำทูลเกล้า ฯ ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีระยะทางวิ่ง 2 ระยะ คือ ระยะทาง 5 กิโลเมตรและ ระยะทาง  10 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับนายอำเภอพาน พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นายกเทศมนตรีเทศบาลป่าก่อดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว   และผู้เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก : https://www.facebook.com/RmutlCrRun/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา