โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 59 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  วันที่ 12 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย, นางรัญชนา   นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษาเชียงราย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ราชมงคล เพื่อร่วมจัดโครงการสัญจรพบผู้บริหาร สมาชิกสหกรณ์ราชมงคล ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา