โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาแผนพัฒจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาแผนพัฒจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 กันยายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อพิจารณาแผนพัฒจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็ประธาน กล่าวมอบนโยบายทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา