โลโก้เว็บไซต์ สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย ยุทธนา ปัญญาวงค์ จำนวนผู้เข้าชม 128 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด
โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังเอกสารแนบท้าย โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคา และดูสถานที่ 
ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ทั้งนี้คณะกรรมการ จะเปิดซองส่วนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 21 กันยายน 2559  
เวลา 09.00 น. และ 13.00 น. ตามลำดับ  ณ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้สนใจติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเตืม ที่  ณ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
ระหว่างวันที่ 7 - 23 กันยายน 2559 หรือโทร 053-723 971-80 ต่อ 1233 ในเวลาราชการเท่านั้น

>>>รายละเอียดเพิ่มเติมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา