โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 วันที่ : 2016-09-12

การเบิกค่าสนับสนุนการเขียนบทความตีพิมพ์ (ด่วนมาก)
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

(ด่วน!!! สำคัญมาก) นักวิจัยท่านใดที่เสนอเรื่องขอเบิกมาแล้ว แต่ไม่มีในรายชื่อให้ติดต่อกลับ สวพ. โทร. 053-266518 ต่อ 1022 หรือ 081-3867733 โดยด่วน!และขอเรียนแจ้งท่านนักวิจัยที่เอก... >> อ่านต่อ


สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาด
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดโดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังเอกสารแนบท้าย โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคา และดูสถานที่ ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2559 ในเวลาร... >> อ่านต่อ


สอบราคางานจ้างเหมาบริการ
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์สอบราคางานจ้างเหมาบริการโดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังเอกสารแนบท้าย โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคาระหว่างวันที่ 7 - 20 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ ... >> อ่านต่อ


สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังเอกสารแนบท้าย โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคา ระหว่างวันที่ 8 - 22 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ... >> อ่านต่อ


สอบราคาจ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้
จันทร์ 12 กันยายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

     ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมางานดูแลสวนและพันธุ์ไม้โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังเอกสารแนบท้าย โดยมีกำหนดการยื่นซองเสนอราคา และดูสถานที่ ระหว่างวันที่ 7 - 20 กันยายน 2559 ในเวลาราชการ ณ หน่วยพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายทั้งนี้คณะกรรมการ จะเปิดซองส่วนที่ 1 และ 2 ในวันที่ 21 กันย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา