โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดซ้อยย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดซ้อยย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 200 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดพิธีซ้อมย่อย พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อปฎิบัติและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และซ้อมใหญ่ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดให้มีการรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นปีแรก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและบัณฑิต ในการเข้าร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

คลิกดูรูปภาพเพิ่มเติมที่นี่ https://www.facebook.com/242929615770136/posts/pfbid0LhScQv83Zs3Cuw74snf1KkrRGF5vb6415SH562GcbR3x54wgEihmsjxeeeXsvSMVl/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา