โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ 2566 ถึง พ.ศ 2570) ฉบับทบทวน ปี 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ 2566 ถึง พ.ศ 2570) ฉบับทบทวน ปี 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 64 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี (พ.ศ 2566 ถึง พ.ศ 2570) ฉบับทบทวน ปี 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีพ.ศ 2567 ของจังหวัดเชียงราย นำโดยอาจารย์กุลพรภัสร์ ภราดรภิบาล, อาจารย์สุภัทรจิต มะโนสด, ดร.ณัฐรกานต์ คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิระพงษ์ ลือชัย, อาจารย์อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อร่วมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 5 ปี ฉบับทบทวนปี 2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 ของจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมโรงแรมเอ็มบูรูทีครีสอร์ทอำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา