โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 91 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                    วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ในการแก้ไขปัญหาสังคมภายในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการส่งเสริมทักษะชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะ  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีเป้ามายในการจัดตั้งศูนย์เยาวชนครอบคลุมพื้นที่ 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา