โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หารือแนวทางการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หารือแนวทางการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 7 กรกฎาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 549 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมหารือการดำเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน โดยมี ผู่ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ ทิพย์จร ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม  พร้อมกันนี้ได้เรียนเชิญคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564 มาตรวจประเมิน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์  พรมมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีประกาศิต  ศรีทะแก้ว, และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  อำนวยพรเลิศ เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม1 อาคารสำนักงานบริหาร (อำนวยการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา