โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไหว้สาพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไหว้สาพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการไหว้สาพระวิษณุกรรมและไหว้ครูช่าง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม เจิมหนังสือ อุปกรณ์การช่าง และครอบครูช่าง เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และทุกชั้นปี ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ลานพระวิษณุกรรม มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา