โลโก้เว็บไซต์ น้อมวันทาบูชาครู มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

น้อมวันทาบูชาครู มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 364 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                       วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารวิทยาบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วม โดยเริ่มจากพิธีอันเชิญตราพระมหาพิชัยมงกุฎ จากนั้นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายกสโมสรนักศึกษานำกล่าวคำสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวนำคำไหว้ครู จากนั้นตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะและตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนำพานดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้คณาจารย์ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยประธานในพิธี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 13 ทุน จากนั้นประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ เป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งจากนั้นนักศึกษาในแต่ละคณะได้ไปประกอบพิธีไหว้ครูในแต่ละคณะ โดยคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดพิธีไหวครู ณ อาคารวิทยบริการ, คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดพิธีไหว้ครู ณ ลานพระวิษณุกรรม 
                       สำหรับพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-2019) จึงได้งดการจัดกิจกรรมที่มีบุคคลจำนวนมาก ซึ่งถือได้ว่าปี 2565 เป็นปีที่การควบคุมของการแพร่ระบาดได้ดีมากยิ่งขึ้นจึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความเคารพยกย่องต่อครูบาอาจารย์ สืบทอดประเพณีอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการ ปลูกฝังศิษย์ให้เป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม คิดดี ทำดี อีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา