โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย จีนะวงษ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา, ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย  รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ งานบริการวิชาการและงานวิจัย บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการในงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2565 (Fruit Festival) ในระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านนางแล  ตำบลนางแล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย โดยในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.30 น.  ดร.ชไมพร  รัตนเจริญชัย รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยดร. ณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีนางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยภายในงานพบกับการแสดงสินค้า OTOP ของดีเมืองเชียงรายและผลไม้ของจังหวัดเชียงราย อาทิ สับปะรด อโวคาโด ลิ้นจี่ มะม่วง เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้มีการจัดตลาดนัดประชารัฐ  โดยการจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย มีรายได้จากการนำสินค้าทางการเกษตรกรมาจำหน่วยโดยตรง จากมือผู้ผลิตสู่มือผู้บริโภคเป็นการเพิ่มช่องทางในการจำน่ายสินค้า และพัฒนาให้สินค้าเกษตรของจังหวัดเชียงรายเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับโลก เป็นการเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายอีกด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา