โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  และ สวนลูกไม้เดินทาง จัดเวียนเทียนต้นไม้เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ สวนลูกไม้เดินทาง จัดเวียนเทียนต้นไม้เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 115 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                      วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิศวกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนา เชียงราย และ สวนลูกไม้เดินทาง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอแม่จัน จัดเวียนเทียนต้นไม้เป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้กิจกรรม "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ วิสาขบูชา 2565” ณ ลานธรรมพระเจ้าทันใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้นิมนต์พระณัฐกิจ สุภากาโร ภักดี พระภิกษุ วัดพระธาตุจอมแว่ อำเภอพาน เป็นพระธานในการนำเวียนเทียนต้นไม้ โดยกิจกรรมเวียนเทียนด้วยต้นไม้ เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะมีการนำกล้าไม้เหล่านั้นไปปลูกในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ซึ่งการปลูกต้นไม้เป็นบูชาคุณพระพุทธเจ้าได้เช่นกัน เพราะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นถิ่นรมณีย์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และรักษาสมดุลระหว่าง คน สัตว์ สิ่งแวดล้อมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา