โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมปลุกต้นไม้ในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมปลุกต้นไม้ในโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 78 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                  นายสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง หัวหน้างานบริการ, นายวีรวุฒิ  ทุนใจ เจ้าพนักงานอาคารสถานที่ และนายภาณุพงษ์  ราชคมน์ ช่างเทคนิค พร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก "รวมใจไทย ปลูกป่า เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นแหล่งที่พักพิงและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่อ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านท่าฮ่อ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา