โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนนท์  นำอิน รองคณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ปงลังกา และ ดร.อังกูร  ว่องตระกูร เข้าร่วม พบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดในครั้งนี้  ณ ห้องดอยตุง ชั้น 1 โรงแรมเดอะรีเวอร์รี บายกะตะธานี อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา