โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจุดประกายสร้างฝันสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้กับนักศึกษา ปวช. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการจุดประกายสร้างฝันสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้กับนักศึกษา ปวช. โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 627 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                     วันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะวิทยาและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการจุดประกายสร้างฝันสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ ให้กับ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3 นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 57 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางด้านการทำธุรกิจแก่นักศึกษาและวิธีการเขียนแบบจำลองธุรกิจโดยนักศึกษาสามารถนำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาพัฒนาสู่การทำธุรกิจจำลองโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำแก่นักศึกษา โดยมี ดร.ถาวร อินทโร ที่ปรึกษาผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565  ณ ตึกคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา