โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้งาม ภายใต้แนวคิด กำเนิดดอกเอื้องเมืองล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้งาม ภายใต้แนวคิด กำเนิดดอกเอื้องเมืองล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และนางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานวิชาการและทะเบียน และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้งาม ภายใต้แนวคิด "กำเนิดดอกเอื้องเมืองล้านนา" โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความหลากหลายและความสวยงามของกล้วยไม้ในประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาให้จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งผลิตกล้วยไม้ที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต ภายในงานพบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงนิทรรศการกล้วยไม้ การจำหน่ายกล้วยไม้และสินค้าท้องถิ่น การจำหน่ายอาหารพื้นเมือง "ปูสาดกาดฮิมน้ำ" ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดในระหว่างวันที่ 11 - 15 มีนาคม 2565 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา