โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์พงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ กรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มีนาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 356 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

               เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคที่ 1 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ ในเขตลุ่มน้ำโขงเหนือ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาฯ นำเสนอวิสัยทัศน์ ผลงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นระยะเวลา 5 นาที พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเป็นระยะเวลา 5 นาที โดยมีนายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคที่ 1 เป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน โดยอาจารย์พงศ์พันธุ์  กาญจนการุณ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีคะแนนเป็นดับ 1 จาก 4 ของผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ เป็นกรรมการลุ่มน้ำผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุมสุดดี 2 โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์มา ณ โอกาสนี้ค่ะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา