โลโก้เว็บไซต์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในสาขาที่เรียน ให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในสาขาที่เรียน ให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโยโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดอบรมการสร้างแรงบันดาลใจในสาขาที่เรียน ในระหว่างวันที่  26-27 กุมภาพันธ์ 2565  ให้กับนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประกาศนียบัตรววิชาชีพชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเตรียมวิศวกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ธรายุทธ กิตติวรารัตน์ และ อาจารย์จักรรินทร์ ถิ่นนคร มาบรรยายสร้างความเข้าใจในแต่และสายอาชีพในอนาคตผ่านกิจกรรม สาธิตการควบคุมระบบนิวเมติกส์และหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบจำลอง ณ อาคารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา