โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 9056 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)

นำเสนอจำนวน 8 บทความ ดังนี้

 1. การออกแบบและพัฒนาชุดแผ่นกรองน้ำมันงาดำสำหรับเครื่องกรองสุญญากาศ
  กรณีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   
 2. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนำสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ตลาดออนไลน์
  กรณีศึกษา: วิสาหกิจชุมชนหน่อไม้ฝรั่งและพืชผักตามฤดูกาล ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
   
 3. การพัฒนากี่ทอผ้ากึ่งอัตโนมัติด้วยโปรแกรมการออกแบบลายผ้าของชนเผ่ากระเหรี่ยงด้วยกระบวนการ Design Thinking
   
 4. การพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศดำเนินการโดยหลักสูตรผู้ประกอบการท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
   
 5. ต้นแบบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดินสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการ
   
 6. การพัฒนาระบบบัญชีสำหรับร้านค้าชุมชน
  กรณีศึกษา: ร้านค้าชุมชนบ้านแม่ขักพัฒนา ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   
 7. การรายงานข้อมูลบัญชีสำหรับผู้บริหารสถาบันการเงินชุมชน 
  กรณีศึกษา สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
   
 8. แนวทางการจัดการขยะบริเวณดอนหอยหลอด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

 

สามารถอ่าน แบบออนไลน์ได้ที่ URL ต่อไปนี้

วารสารวิชาการรับใช้สังคม มทร.ล้านนา : 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่ 

อ่านบน Ookbee App คลิกที่นี่

อ่านแบบออนไลน์ คลิกที่นี่

เปิดอ่านบน thaijo

 


วารสารวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ISSN 2586-8268 (Print)
ISSN 2651-0723 (Online)

สื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา