โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย หารือกับตัวแทนบริษัทเซ็นเตอร์พอยท์  อินดัสทรี จำกัด นำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย หารือกับตัวแทนบริษัทเซ็นเตอร์พอยท์ อินดัสทรี จำกัด นำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กุมภาพันธ์ 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัญชนา นำอิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย นายสุรเชษฐ  ชมภูมิ่ง หัวหน้างานบริการและคณะ ได้หารือกับตัวแทนจากบริษัทเซ็นเตอร์พอยท์ อินดัสทรี จำกัด ในนามผู้ได้รับมอบหน้าที่จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำเสนอโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ โดยนำเสนอโครงการซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนและดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก Solar Rooftop ให้กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานสอดคล้องกับนโยบายแผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558-2579 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือในการสำรวจอาคารเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัทได้นำไปวิเคราะห์และประเมินศักยภาพในการดำเนินการติดตั้ง Solar Rooftop และจะได้นำกลับมาเสนอต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานบริหารออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา