โลโก้เว็บไซต์ งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน  ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มกราคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 350 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                         วันที่ 27 มกราคม 2565 งานกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไปเข้ารับการรับวัคซีนโคโรนา 209  ณ ใต้ถุนอาคารวิทยบริการและเทคโนโลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ในการเดินทางไปรับวัคซีนโคโรนา 2019  ซึ่งเน้นการจัดการจัดพื้นที่เว้นระยะห่างตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเปิดให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ลงทะเบียนก่อนการเข้ารับวัคซีน  การจัดให้มีการคัดกรองประวัติ วัดความดันโลหิต และเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งนั่งสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 30 นาที ทำให้ผู้ที่เข้ามารับบริการเกิดความอมั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา